MULTIRELIGIONVALSYSTEMÖVERGÅNG FRÅN KYRKOVAL TILL MULTIRELIGIONVALSYSTEM

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet och inte religionen som givit oss demokrati KRISTNA & ANDRA TROSSAMFUND

Politisk praxis i exil 

Trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval innebär  försoning och konfliktlösning .

KONFLIKTLÖSNING

Politisk praxis i exil ,  kamp utan rättigheter, rättigheter utan kamp


MULTIRELIGIONVALSYSTEM

Försoning

De religösa ledarna för de olika trossamfunden skall vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati . I kyrkovalet får endast kristna politiker från riksdagspartierna delta , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med annan religionstillhörighet inte får delta .

MULTIRELIGIONVAL

Alla ungdomar som fyllt 16 år oavsett trossamfund, kommer att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet . Valdeltagandet ökar också i och med att andra vuxna med rösträtt i allmänna och Eu-valet med andra religioner deltar . och konfliktlösning

MULTIRELIGIONSTÖDET

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk . Multireligionstödet är motsvarar partistödet. Ersättningsystem för SST bidrag från stftelse och skattemyndigheten överföring av skatterna till Kyrkan.Detta nya systemet skall vara motsvarande partistödet.

Den teoretiska delen

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen ..

TILLÄMPNING

Ersättningsystem för SST bidrag från stftelse och skattemyndigheten överföring av skatterna till Kyrkan.Detta nya systemet skall vara motsvarande partistödet.

ÖPPENHET OCH ÖKAT DEMOKRATISK DELTAGANDE

Vi tillsammans med våra ungdomar som fyllar 16 år utvecklar och skydddar den svenska demokratin som sedan tillämpas i övriga länder .

Multireligionvalsystem i Socialmedia

Demokratins vara eller icke vara .
Om det är så att demokratin, har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokratin , har för det första trossamfunden bidragit till en demokratisk utveckling. ?
För det andra har trossamfunden lyckats med försoning , fred och konfliktlösning ?

Social IconSocial IconSocial Icon
Social Media Pic

October 16th 2019

Medborgar & Eu- initiativ .

Läs vidare
Go Mobile

October 16th 2019

Frågor & svar gällande Multireligiovalsystem. Läs vidare

Svenska kyrkan  & andra trossamfund...


Efter att trossamfunden Buddism,Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam gått igenom Multireligionvalsystemet i teorin har de förhoppningsvis fått tillräckligt med underlag och vara förberedda för en övergång från kyrkoval till Multireligionvalsystem ., .

Islam

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden som har kyrkoval möjlighet att delta och påverka

Buddism

De två faktorer, den ena är att andra trossamfund motsätter sig att införa val inom sitt trosamfund och den andra faktorn är att svenska kyrkan vill fortsätta ha sitt ett eget val och kanske inte vill dela resurserna med andra trossamfund .

Daoism

Allt detta måste vi tillsammans hitta rimligare, rättvisare och effektivare alternatviv till nämligen som De Nya Svenskarna förslår , Multireligionvalsystem, multireligionval med multireligionstödet.

Hinduism

Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval är nödvändig och att de erfarenheter som svenska kyrkan har fått under kyrkovalens historia kan göra så att andra trossamfund kan ta lärdom av detta och som i sin tur kan bidra till försoning och konfliktlösning

Judendom

RÄTTIGHETER UTAN KAMP & KAMP UTAN RÄTTIGHETER

EÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER

SOLIDARITET

med andra flyktingar som fly från krig, diktatorar och kränkning av de människliga rättigheterna och klimat flyktingar 

DPNS

Tidigare flyktingar

skyldighet

Utan kam fick sina rättigheter förverkligats genom bla fick automatist rösträtt

Läs vidare

SYRIER

ANSVAR

8 år kamp utan rättigheter

Läs vidare